ISDE-Subsidie voor biomassaketels STOPT per 1 januari 2020.

PERSBERICHT: 21-11-2019

ISDE-subsidie voor pelletkachels en biomassaketels vervalt

Zowel pelletkachels als biomassaketels worden per 1 januari 2020 niet langer via de ISDE ondersteund. Dat heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vandaag bekendgemaakt. We betreuren dit besluit, want de hoge rendementsketels van Fröling voldoen ruimschoots aan de eisen die de Nederlandse wetgeving stelt. Dat is zelfs aantoonbaar aan de hand van TUV-rapporten.

Fröling zet wereldwijd haar biomassaketels af in landen waar een nóg strengere wetgeving van toepassing is. Met een Fröling-ketel bent u dus altijd op de toekomst voorbereid. Desondanks heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat nu besloten de ISDE-subsidie af te schaffen. Dit op advies van SEO Economisch Onderzoek.

Uit een evaluatie blijkt dat de maatschappelijke baten van CO2-reductie van biomassaketels en pelletkachels op zichzelf onvoldoende zijn om de negatieve effecten op de luchtkwaliteit te compenseren. Oftewel; de negatieve effecten van de uitstoot van koolmonoxide, fijnstof en met name stikstof van biomassaketels, zijn groter dan het positieve effect van de CO2-reductie. De resultaten van de innovatieve Fröling-ketels laten echter een ander beeld zien en voldoen ruimschoots aan de eisen. Toch wordt ook voor deze ketels de ISDE-subsidie ingetrokken.

Wilt u nog gebruik maken van deze subsidie, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. PTH Hout CV voorziet tot januari 2020 graag in uw ISDE-aanvraag: zakelijk voor koopovereenkomst | particulier uiterlijk 6 maanden na in bedrijfstelling. Wij zijn te bereiken op 085-4845823 of stuur een e-mail naar info@pthvof.nl. Ook kunt u terecht bij de Fröling-dealer bij u in de buurt.

Fijnstof gemeten in Fröling biomassaketels:

Subsidie voor biomassaketels

Het klimaat wordt steeds belangrijker en dat is terug te zien in het beleid van de overheid. De ontwikkelingen ziet u waarschijnlijk ook in uw omgeving terug, zoals de opkomst van zonnepanelen, warmtepompen en windmolens. Een duurzame toekomst is voor ons allen van belang en iedereen kan op geheel eigen wijze zijn aandeel hieraan leveren. Heeft u in Nederland een (vakantie)woning en/of (bedrijfs)pand, dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor een regeling.

ISDE

Minder gebruik van gas door middel van duurzame warmte wordt financieel voor u aantrekkelijk gemaakt – Subsidiebedragen al vanaf € 1.250!

Voor het terugdringen van de CO2-uitstoot is de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) van toepassing op Nederlandse huishoudens en bedrijven. Dit wordt mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De ISDE is een meerjarige regeling die gestart is op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Per jaar wordt het subsidieplafond bepaald en eventueel verhoogd.

 • Wilt u weten hoeveel budget er nog beschikbaar is? Bekijk de stand van zaken ISDEIs het subsidiebudget voor het jaar op, dan wordt u door het RVO schriftelijk op de hoogte gesteld. Vanaf dit moment heeft u 12 maanden de tijd om opnieuw uw aanvraag in te dienen. U kunt dan aanspraak maken op het beschikbare budget van het opvolgende jaar.
 • Bent u nieuwsgierig wat er in uw omgeving aan ISDE is verstrekt? Bekijk de ISDE Viewer van Nederland.

Subsidie voor biomassaketels ISDE geeft u een tegemoetkoming bij aankoop op een biomassaketel van Fröling tot een vermogen van 500kW. Fröling-biomassaketels boven 500kW vallen onder de SDE+. De subsidiebedragen vanaf 20 maart 2019 zijn:

 • Tot en met 40 kW: € 1.250
 • Hoger dan 40 kW: € 1.250 vermeerderd met € 70 per kW vermogen van de ketel hoger dan 40 kW
 •  Zie Fröling (en Froeling) op de Apparatenlijst biomassaketels.  

Zie Voorwaarden ISDE particulieren die we hieronder beknopt voor u weergeven:

 • U heeft een geldig Burgerservicenummer (BSN)
 • Uw Fröling is na 1 januari 2016 nieuw aangeschaft
 • U heeft de investering gedaan voordat u de subsidieaanvraag doet
 • U dient binnen 6 maanden na installatie de subsidieaanvraag in
 • Uw Fröling wordt in Nederland geïnstalleerd en niet binnen 1 jaar verwijderd

Zie Voorwaarden ISDE zakelijke gebruikers die we hieronder beknopt voor u weergeven:

 • U heeft een geldig KvK-nummer
 • U bent nog geen koopovereenkomst aangegaan  
 • U bent eigenaar van de investering
 • Uw Fröling wordt binnen 12 maanden in gebruik genomen
 • Uw Fröling wordt in Nederland geïnstalleerd en wordt niet binnen 1 jaar verwijderd

Aan de slag met de subsidieaanvraag

U kunt zelf aan de slag met de ISDE Stappenplan aanvraag particulieren  |  ISDE Stappenplan aanvraag zakelijk

Of PTH Hout CV treedt als intermediair op! Wenst u de aanvraag door PTH Hout CV te laten doen. Neem in dat geval contact op met PTH Hout CV (info@pthvof.nl of bellen met 085 4845 823)

SDE+ en SDE++

Voor grotere energieproject is de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) van toepassing. Deze regeling richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen. De SDE+ wordt met ingang van 2020 verder verbreed en gaat dan de SDE++ heten.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in de ontwikkeling van duurzame energievoorzieningen in Nederland. Alle hernieuwbare energietechnieken komen in aanmerking voor de SDE+, zo ook de biomassaketels van Fröling.

Via mijn.rvo.nl kunt u uw aanvraag indienen. Daar vindt u alle documenten die u nodig heeft. Wanneer uw project subsidie ontvangt, komt u in de beheerfase. Ook die informatie vindt u op mijn.rvo.nl.

MIA en Vamil

De overheid wil investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen stimuleren. Een beter milieu komt immers de hele samenleving ten goede. Speciaal voor alle ondernemers die willen investeren in milieuvriendelijke technieken heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat daarom een subsidiemogelijkheid in het leven geroepen: de MIA en Vamil.

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige Afschrijving milieu-investeringen (Vamil) bieden fiscaal voordeel bij investeringen in milieuvriendelijke technieken, zoals de aanschaf van een biomassaketel van Fröling.

 • Met de MIA profiteert de ondernemer van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek.
 • Vamil geeft ondernemers de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten op een zelf te bepalen tijdstip af te schrijven.

De MIA en Vamil zijn dus geen subsidies, maar bieden wel fiscaal voordeel.

Aanvragen kunnen worden gedaan via de website mijn.rvo.nl/mia-en-vamil. U kunt MIA en/of Vamil binnen 3 maanden na aankoop van een Fröling-ketel aanvragen.

EIA

Investeert u als bedrijf in een biomassaverbrandingsketel van Fröling, dan kan er gebruik worden gemaakt van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling levert gemiddeld 11% voordeel op. Daarnaast profiteert uw bedrijf natuurlijk ook van de lagere energierekening.

Het aanvragen van de Energie-investeringsaftrek doet u via mijn.rvo.nl. Een aanvraag moet uiterlijk drie maanden na de daadwerkelijke investering worden ingediend. Voor 2019 is er een budget van € 147 miljoen. Aanvragen mogen het hele jaar door worden ingediend. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning (eH) met minimaal betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. Het duurt 1 tot 5 werkdagen tot u uw eH-inlogmiddel binnen heeft.

Energiebespaarfonds

Voor de hout-cv-ketel geldt helaas nog een beetje ‘onbekend maakt onbemind’. Dat zal ook de reden zijn waarom er vanuit het Nationaal Energiebespaarfonds nog geen lening wordt verstrekt voor deze energiezuinige maatregel. PTH Hout CV, officieel dealer van Fröling Nederland, is momenteel drukdoende om de ketels van Fröling op de lijst te krijgen bij het Energiebespaafonds. Wij houden u op de hoogte.

Lease

Voor het leasen van een biomassaketel zijn verschillende lease oplossingen mogelijk. Vraag bij uw bank naar de mogelijkheden.